Σε άμεση σύνδεση μέσω του λογισμικού Ecclesia Office Connect
Παραλήπτης: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας πριν προχωρήσετε στην καταχώριση του αιτήματός σας. Εφόσον συμφωνείτε και μετά τη συμπλήρωση της φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
1. Παρακαλούμε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
2. Στο γένος μητρός να συμπληρώνετε το πατρικό επώνυμο.
3. Όλα τα στοιχεία να συμπληρώνονται με πεζά γράμματα. (Εκτός από το αρχικό γράμμα σε κάθε πλαίσιο).
4. Αφού συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία και αποστείλετε την αίτηση, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς (6977-387010 ) άμεσα με τους εφημέριους του Ιερού Ναού.

Email επικοινωνίας: antoniosbezas@yahoo.gr
 
Στοιχεία Νυμφίου Στοιχεία Νύμφης
ΑΦΜ - ΑΜΚΑ:
Φορείς ασφάλισης:
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος Μητρός:
Ηλικία Νυμφίου:
Στοιχεία γέννησης
Ημερ.γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα:
Αριθμός οικ. μερίδας:
Διαμονή πριν τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Διαμονή μετά τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα αρχή:  
Βαθμός γάμου:
     
Αρ. διαζευκτηρίου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή διαζ.:
Πράξ. θανάτου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πράξ. θαν.:
Πολ. γάμος-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πολ. γαμ.:
Σύμφωνο Συμβίωσης-Ημ/νία:
Τόπος σύναψης Συμφ. Συμβ.:
Εκπαίδευση:
ΑΦΜ - ΑΜΚΑ:
Φορείς ασφάλισης:
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο - Μητρώνυμο:
Γένος Μητρός:
Ηλικία Νύμφης:
Στοιχεία γέννησης
Ημερ.γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα:
Αριθμός οικ. μερίδας:
Διαμονή πριν τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Διαμονή μετά τον γάμο
Πόλη:
Διεύθυνση - Τ.Κ.:
Νομός:
Δήμος / Δημ. Ενότητα:
Δημοτική / Τοπ. Ενότητα:
Χώρα / Πόλη εξωτερικού:
Α.Δ.Τ. - Ημερ. έκδοσης:
Α.Δ.Τ. Εκδούσα Αρχή:  
Βαθμός γάμου:
     
Αρ. διαζευκτηρίου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή διαζ.:
Πράξ. θανάτου-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πράξ. θαν.:
Πολ. γάμος-Ημ/νία:
Εκδούσα Αρχή Πολ. γαμ.:
Σύμφωνο Συμβίωσης-Ημ/νία:
Τόπος σύναψης Συμφ. Συμβ.:
Εκπαίδευση:
   
Μάρτυρες
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Στα Στοιχεία ταυτότητας να συμπληρώνετε υποχρεωτικά το Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και την Εκδούσα Αρχή
Επώνυμο - Όνομα:
Πατρώνυμο:  
Επάγγελμα:  
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
Στα Στοιχεία ταυτότητας να συμπληρώνετε υποχρεωτικά το Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και την Εκδούσα Αρχή
Παράνυμφοι (Κουμπάροι)
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη - Διεύθυνση:
Λοιπά στοιχεία
Επώνυμο τέκνων:  
Εφημερίδα-Ημ. δημοσίευσης:
Κηδεμόνας Επώνυμο-Όν.:
Πόλη - Διεύθυνση:
Στοιχεία ταυτότητας:  
 
Αποστολέας
Όνοματεπώνυμο:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Email:  
Α.Φ.Μ.:  
   
Επιθυμητή ημερομηνία γάμου:  
Επιθυμητή ώρα γάμου:  
     
     
     
     

Τα πεδία με χρώμα είναι υποχρεωτικά.


Όροι και προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Σχετικά με την προστασία του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, η Ενορία Αγίου Στυλιανού Γκύζη σας ενημερώνει για τα εξής: Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται πλήρως ο σχετικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας (Έκδοση Πιστοποιητικών, τέλεση Ιερού Μυστηρίου) και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους. Με την συμπλήρωση και αποστολή αυτής της φόρμας αιτήματος δηλώνετε ότι συμφωνείτε και επιθυμείτε να γίνει η αποστολή αυτών των στοιχείων σας προς τον Ιερό Ναό.